Δικαιούμαι κοινωνικό τιμολόγιο παροχής ρεύματος;

Μοιράσου το άρθρο

Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερους καταναλωτές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθώς οι αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος θέτουν σε κίνδυνο τον οικιακό προϋπολογισμό.

Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

To Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξασφαλίζει εκπτώσεις στο ρεύμα για κοινωνικές ομάδες με χαμηλό εισόδημα, άνεργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑΜΕΑ.

Τι εκπτώσεις παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχει εκπτώσεις σε δύο βασικές κατηγορίες:

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Κατηγορία Α:

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh – 0,075

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Κατηγορία Β:

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh – 0,045

Η έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία:

α) Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) Α:

Αφορά όλους όσους πληρούν τα κριτήρια για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Άρθρο 235 του ν. 4389/2016 Α΄ 94). Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

β) Β’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:

Αφορά όλους όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Σύνθεση νοικοκυριούΕισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000 ευρώ

 

Για ποια νοικοκυριά αυξάνεται το εισοδηματικό όριο ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο:

  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
  • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
  • Το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους:

  • Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
  • Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Πώς να κάνετε την Αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα, για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της ΗΔΙΚΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Μπορείς  παρόλα αυτά να βρεις πολύ συμφέρουσες προσφορές ρεύματος από την Elpedison με χρέωση κιλοβατώρας χαμηλότερη και από τη νυχτερινή.

Βρες  προσφορές για το σπίτι ΕΔΩ.

Βρες  προσφορές για την επιχείρηση ΕΔΩ.

Διάβασε Περισσότερα

Ζήτησε να σε καλέσουμε!

Συμπλήρωσε το τηλέφωνο σου και θα σε
καλέσουμε για δωρεάν ενημέρωση!

Μάθε πως η Teleraise τηρεί τα προσωπικά σου δεδομένα.

Που πας; Θέλεις καλύτερη προσφορά;

Βάλε το κινητό σου από κάτω και θα κάνουμε κάτι καλύτερο για εσένα!

Τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν για να σου δώσουμε καλύτερη προσφορά για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Ισχύει η πολιτική απορρήτου